Anticiperen op bedrijfopvolging

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), ook wel de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) genaamd, is een gedeeltelijke vrijstelling bij de vererving van ondernemingsvermogen. Bij het schenken van een onderneming of aanmerkelijk belangaandelen kan de BOR ook worden toegepast.

Aangifte erfbelasting BOR

Is in een familie de eigenaar van een onderneming overleden, dan kan het zeer aantrekkelijk zijn om in de aangifte erfbelasting (voorheen successierecht) een beroep te doen op deze BOR. De erfbelasting die eventueel nog verschuldigd is, hoeft pas na 10 jaar (met rente) te worden betaald.

Let wel: Er moet bij de aangifte schenk- of erfbelasting uitdrukkelijk om de toepassing van de BOR worden gevraagd.

Ondernemingsvermogen

Sinds 2010 geldt een vrijstelling van 100% tot een ondernemingsvermogen van € 1.060.298 (2016). Eventueel buitenvennootschappelijk vermogen (zoals bijvoorbeeld bedrijfspanden) telt ook mee.

Boven deze waarde geldt een vrijstelling van 83%. Het bedrag van de vrijstelling geldt voor de gehele vererving van de onderneming. Er wordt dus niet gekeken hoeveel elke erfgenaam aan waarde verkrijgt.

Stem de waardering van de onderneming altijd af met de Belastingdienst om discussie achteraf over de waarde te vermijden.

Voorwaarden BOR

De onderneming moet minimaal 1 jaar bij de erflater in het bezit zijn geweest. De erfgenaam of verkrijger moet de onderneming in ieder geval nog vijf jaar voortzetten. Als er sprake is van aandelen, mogen die gedurende vijf jaar niet worden verkocht.

Daarnaast mag de onderneming door de BV niet worden gestaakt. De belastingvrijstelling is voorwaardelijk. Dit betekent dat de belasting alsnog geïnd wordt als er niet meer aan deze voorwaarden wordt voldaan.

Berekening vrijstelling ondernemingsvermogen

De vrijstelling wordt berekend over het ondernemingsvermogen. Dat betekent dat het voordelig kan zijn om zo mogelijk vóór het overlijden privévermogen in de BV te storten. Met deze middelen kan de BV eventuele bankschulden aflossen, wat de grondslag van de vrijstelling verhoogt.

Is er sprake van een holding-BV, dan mogen voor de BOR de activa en passiva van de werk-BV aan de holding-bv worden toegerekend zolang de erflater of schenker een indirect belang heeft van minimaal 5 procent.