Bedrijfsovername

Omdat een gezond en groeiend bedrijf in de regel ouder wordt dan de ondernemer, komt het moment van bedrijfsopvolging vroeg of laat toch aan de orde.

Verkoopklaar, bent u dat?

Op het moment van bedrijfsovername  moet uw onderneming ‘verkoopklaar’ zijn tegen een zo’n laag mogelijke fiscale afrekening. Afhankelijk van de juridische structuur van de onderneming is het mogelijk de bedrijfsopvolging op verschillende wijzen succesvol af te ronden.

Indien de verkoop van een bedrijf tijdig en adequaat wordt voorbereid, kan een forse belastingheffing worden vermeden. Tijdig wil hier zeggen: drie tot zes jaar van tevoren, dus op tijd plannen!

Bedrijfsovername: Complex en emotioneel

De overname van uw bedrijf kan een complex en emotioneel proces zijn. Na jarenlang gebouwd te hebben aan uw bedrijf volgt de afronding. Eén op de zes ondernemers in het midden- en kleinbedrijf heeft het moeilijk met de bedrijfsovername.

Daarbij spelen niet zelden emotionele achtergronden een rol. Veel ondernemers hebben dan ook de neiging om beslissingen over de toekomst en de voortgang van het bedrijf voor zich uit te schuiven. En dat is natuurlijk niet zo vreemd. Immers, een bedrijfsovername stelt een ondernemer voor talloze vragen en het vinden van de antwoorden daarop. En dat terwijl doorgaans het gewone werk al meer dan een dagtaak is.

Succesvolle bedrijfsopvolging

Eén van de belangrijkste momenten in het zakelijke leven van de ondernemers is een succesvolle bedrijfsopvolging of – beëindiging. Op dat moment incasseert de ondernemer de vruchten van zijn jarenlange arbeid en genomen risico’s. Opvallend genoeg blijken veel ondernemers ‘tijdens de rit’ nauwelijks aandacht te hebben voor de bedrijfsopvolging in de (verre) toekomst.

Niets is zo frustrerend als een tegenvallende verkoopprijs.