Belang opstellen jaarrekening

Een jaarrekening geeft de lezer ervan inzicht in de financiële situatie van uw bedrijf. Een jaarrekening dient verschillende doelen voor verschillende doelgroepen.

Wie heeft belang bij de jaarrekening van een bedrijf?

Voor freelancers met een eenmanszaak zijn de lezers van de jaarrekening vrijwel altijd de eigenaar zelf en de Belastingdienst. Soms moet u de jaarrekening afgeven aan de financiers, zoals bijvoorbeeld de bank die de hypotheek voor het kantoorpand heeft verschaft.

Als u een BV heeft, bent u verplicht een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). Daarbij geldt dat hoe groter de onderneming is, hoe meer gegevens er openbaar gemaakt moeten worden bij de KVK.

Wat is het doel van het opstellen van jaarrekeningen?

De meeste eenmanszaken hebben met een jaarrekening twee of drie doelen voor ogen:

  1. Het geeft een duidelijk overzicht en u kunt hiermee vorige jaren vergelijken.
  2. Financiële verantwoording aan de Belastingdienst
  3. Financiële verantwoording aan externe financiers

Jaarrekening geeft overzicht en dient als vergelijkingsmateriaal

De jaarrekening geeft een duidelijk overzicht van de financiële gang van zaken. U kunt dus als ondernemer precies zien hoeveel winst of verlies er is gemaakt in het afgelopen boekjaar. Natuurlijk staan al dit soort gegevens ook in de administratie, maar dat is toch een stuk minder overzichtelijk. Ook bij (potentiële) opdrachtgevers kun je beter voor de dag komen met een professioneel opgesteld zakelijk rapport.

Bovendien wordt het u met een jaarrekening gemakkelijk gemaakt om uw onderneming te vergelijken met dat van branchegenoten. In een jaarrekening ziet u door de uniforme kostenposten goed hoe een onderneming zijn geld besteedt.

Financiële verantwoording afleggen aan de Belastingdienst met de jaarrekening

Iedere ondernemer dient financiële verantwoording af te leggen aan de Belastingdienst. De gegevens uit de jaarrekening kunt u of de belastingadviseur overnemen om de winstaangifte inkomstenbelasting voor ondernemers in te dienen. Die aangifte bevat standaard een balans en resultatenrekening. Bij een controle of onderzoek door de Belastingdienst kan de jaarrekening worden opgevraagd, omdat daarin de belangrijkste toelichtingen op de balans en resultatenrekening worden vermeld.

Bij een controle kijkt de Belastingdienst aan de hand van de jaarrekening of de ondernemer alles heeft gedaan. Als er op basis van de jaarrekening fraude wordt vermoed, wordt de administratie erbij gepakt en desnoods ook de bonnen en bankafschriften die erbij horen.

D.m.v. de jaarrekening financiële verantwoording afleggen aan de externe financiers

Het is ook mogelijk dat u financiële verantwoording moet afleggen aan externe financiers. Als u geld heeft geleend voor een doorstart, is het eigenlijk niet meer dan logisch dat de bank een soort garantie wil. Ieder jaar wordt u dan ook standaard om de jaarrekening gevraagd, zodat bekeken kan worden hoe vermogend uw onderneming is ten opzichte van het jaar daarvoor. Op die manier kan de bank extra zekerheden eisen als het slecht gaat, maar ook besluiten om in de toekomst vaker leningen te verschaffen, omdat het zo goed gaat.

Wilt u gebruik maken van onze diensten of meer informatie over het opstellen van een jaarrekening voor uw bedrijf? Neem contact met ons op voor meer informatie.