De deeltaken van de financiële administratie

De grote lijnen

Het verwerken van de administratie bestaat voor elke onderneming in grote lijnen uit:

 • Het inboeken van het Verkoopboek – debiteuren
 • Debiteurenadministratie
 • Het inboeken van het Inkoopboek  – crediteuren
 • Crediteurenadministratie
 • Het inboeken van het Kasboek – contante betalingen
 • Het inboeken van het Bankboek – bankbetalingen
 • De BTW aangifte
 • De suppletie aangifte BTW

De deeltaken

Daarnaast kan er nog sprake zijn van de volgende deeltaken van de financiële administratie:

 • De salarisadministratie van het personeel
 • Het maken van Proforma loonberekeningen
 • De maandelijkse aangifte loonheffing
 • De aangifte VPB
 • Verzorgen deponeringsbalans KvK
 • Het maken van overeenkomsten (arbeidsovereenkomst, geldleningsovereenkomst, beëindigingsovereenkomst, aandeelhoudersovereenkomst, directiereglement, managementovereenkomst, huurovereenkomst, verkoopovereenkomst e.d.)
 • De notulen AVA
 • Voeren van voorraad administratie
 • Aanvragen Zorgtoeslag
 • Aanvragen Huurtoeslag
 • Aanvragen Kindertoeslag
 • Fiscaal advies
 • Uitvoeren Due Diligence
 • Maken van Begroting/Prognose
 • Maken overzicht gerealiseerde cijfers
 • Maken Liquiditeitsprognose
 • Verzorgen middeling
 • Verzorgen uitstelregeling
 • Bedrijfsadvies
 • Rendementsadvies

Wij kunnen verschillende taken op ons nemen, maar u natuurlijk ook geheel ontzorgen. U kunt zich dan voor de volle 100% richten op uw onderneming.