Dividendbeleid

Het dividend is de betaling van (een deel van) de winst van een onderneming aan haar aandeelhouders. Een onderneming die winst maakt heeft twee mogelijkheden om deze winst aan te wenden. Men kan de winst herinvesteren in het bedrijf of uitkeren aan haar aandeelhouders.

Kom je er niet helemaal uit? Neem dan contact met ons op en kom langs voor een gesprek.

Dividend

Het betalen van dividend heeft een negatief effect op de hoeveelheid kapitaal (eigen vermogen) dat de onderneming beschikbaar heeft. Dividend kan ook in aandelen worden uitgekeerd, dit noemt men dan stockdividend.

Aandeelhoudersvergadering dividend

De uitbetaling van het dividend wordt door de aandeelhoudersvergadering goedgekeurd, nadat het bestuur de hoogte van het bedrag en de wijze van uitbetaling bepaald heeft. Het dividend kan in geld of in aandelen, stockdividend, worden uitgekeerd.

Indien uit de jaarrekening blijkt dat een BV winst heeft gemaakt, moet de algemene vergadering van aandeelhouders (AV) een besluit nemen over de bestemming van de winst, zo bepaalt artikel 2:216 BW.  De AV kan besluiten de winst te reserveren, of deze (gedeeltelijk) uitkeren aan de aandeelhouders. Voor een uitkering is dus een meerderheid van de aandeelhouders nodig.

Meerderheidsaandeelhouder en minderheidsaandeelhouder

Het komt regelmatig voor dat de meerderheidsaandeelhouder de winst zoveel mogelijk wil reserveren, terwijl de minderheidsaandeelhouder geld wil zien. Soms speelt daarbij een rol dat de meerderheidsaandeelhouder werkzaam is binnen de onderneming als bestuurder en op die manier geld ontvangt van de BV, terwijl de minderheidsaandeelhouder niet werkzaam is binnen de BV  en jarenlang geen rendement kan maken.

Dividendbeleid: letteraandelen

Door met verschillende soorten aandelen (letteraandelen A, B, C etc.) te werken, kan er een specifiek dividendbeleid worden gevoerd. De statuten of aandeelhoudersovereenkomst kunnen dan een regeling opnemen op grond waarvan de houders van aandelen A en B per soort afzonderlijk kunnen bepalen of de aan hen toekomende winst geheel of gedeeltelijk wordt uitgekeerd dan wel gereserveerd. Dit noemt men letteraandelen.

Dit is wel een administratief bewerkelijkere methode dan een normale reservering van de winst. Het is ook mogelijk de resultaten van een bepaald deel van de activiteiten van de BV voor rekening van de ene groep aandeelhouders te laten komen en de resultaten van een ander deel van de bedrijfsactiviteiten voor rekening van de andere groep aandeelhouders.
Een andere mogelijkheid is dat in oogschouw van bedrijfsopvolging door werknemers of kinderen het eigen vermogen van de BV vanaf een bepaalde datum wordt toegerekend aan bijvoorbeeld de aandelen A en de toekomstige te behalen winsten aan bijvoorbeeld aandelen B of C.