Onderneming verkoopklaar maken

Een onderneming verkoop klaar maken kan tussen de drie en zes jaar in beslag nemen.

Verkoop klaar maken van de onderneming op de middellange termijn

In de fusie- en overnamemarkt wordt een flinke toename verwacht van het aantal ondernemers die hun onderneming willen verkopen. Dat komt doordat er veel ondernemers zijn die behoren tot de zogenaamde babyboomers. Zij zijn op een leeftijd gekomen waarop ze het stokje willen overdragen.

Deze ontwikkeling is de afgelopen twee jaar door de economische crisis wat geremd, maar verwacht wordt dat door de aantrekkende economie de rem er weer af gaat.

Het is voor deze ondernemers belangrijk om nu al hun onderneming goed voor te bereiden op een mogelijke overdracht.

Hoe begint u met een overdracht?

Allereerst valt te denken aan het opzetten van een gewenste juridische structuur, waarbij de fiscale consequenties van een verkoop zo beperkt mogelijk worden gehouden.

Wanneer bijvoorbeeld de verkopende partij in privé eigenaar is van de over te dragen onderneming, moet over de volledige verkoopwinst belasting betaald worden.

Met het oog op een mogelijke bedrijfsoverdracht bestaat in het Nederlandse MKB de ideale bedrijfsstructuur uit – ten minste – drie vennootschappen. Te weten:

  1. Een top-holding waarin het pensioen en uitsluitend voor privé aangewende materiële vaste activa zijn ondergebracht;
  2. Een tussen-holding waarin het bedrijfsonroerend goed en eventueel de machines zijn ondergebracht;
  3. Een of meerdere werkmaatschappijen waarin alle bedrijfsgebonden activiteiten vallen. Deze structuur biedt de ondernemer de mogelijkheid om, als hij of zij daadwerkelijk wil overgaan tot een bedrijfsoverdracht, alsnog te kunnen bezien of alleen de werkmaatschappij of tevens het onroerend goed wordt overgedragen.

Het realiseren van de juiste juridische structuur, zonder dat dit onderhevig is aan belastingheffing, vereist over het algemeen drie tot zes jaar. Hierbij geldt: hoe eerder dit proces in gang wordt gezet, hoe groter de mogelijkheden.

Ondernemingsspecifieke risico verlagen

Naast het opzetten van de juiste juridische structuur houdt een groot deel van het verkoopklaar maken van de onderneming verband met het verlagen van het ondernemingsspecifieke risico.

Hierbij valt te denken aan het terugbrengen van de afhankelijkheid van de DGA, waarbij een groot deel van het klantencontact wordt overgedragen aan de bedrijfsleider of het management.

Andere aandachtspunten zijn het aanbrengen van een goede spreiding in het klantenbestand, het verminderen van de afhankelijkheid van leveranciers en het verhogen van de kwaliteit van de interne administratieve organisatie. Onze ervaring leert dat kopers hier veel waarde aan hechten en dat het realiseren hiervan in het algemeen een waardeverhogend effect heeft.

Overdracht of verkopen: tijdig bij stil staan

Ongeacht de vraag of de tijd rijp is om over te gaan tot bedrijfsoverdracht, kan in ieder geval met zekerheid worden gesteld, dat de tijd altijd rijp is om er tijdig bij stil te staan en alvast de nodige voorzieningen te treffen.