Wat is een jaarrekening?

De jaarrekening is een financieel eindverslag van uw onderneming dat u elk jaar opstelt. Een jaarrekening geeft in grote lijnen weer wat er met het bedrijf is gebeurt in het betreffende boekjaar. De jaarrekening sluit aan op je administratie en die sluit weer aan op boekstukken zoals bonnen, facturen en bankafschriften.

Jaarrekening laten opstellen

Meestal stelt uw boekhouder of accountant de jaarrekening voor je op, maar sommige ondernemers doen het zelf. Bij grotere bedrijven vanaf een bepaalde omvang (wat betreft werknemers, omzet of balanstotaal) moet een accountant de jaarrekening goedkeuren. Wij kunnen ook uw jaarrekening opstellen.

De onderdelen van een jaarrekening

De jaarrekening bestaat uit drie verschillende onderdelen:

  1. De balans per 31 december.
  2. De resultatenrekening van het boekjaar.
  3. Een toelichting op beide. De omvang van deze toelichting hangt af van de grootte van de onderneming. Als je een eenmanszaak hebt bestaat deze meestal uit een beschrijving van de manier hoe de balans tot stand is gekomen en basisgegevens over je bedrijf.

Wilt u gebruik maken van onze diensten of meer informatie over het opstellen van een jaarrekening voor uw bedrijf?